ETA 08-0035  HRC 100 Series T-headed bars


Innehaver

HRC Europe


Kontaktperson innehaver

Thomas Kaiser thomas.kaiser@hrc-europe.com

Kontaktperson SINTEF

T-hodeforankring av armeringsstål