TG 2607  Eurofast Festesystem


Innehaver

VRF Europe
Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deume
Nederland

www.vrf.eu

Kontaktperson innehaver

Frank van Kalkeren Frank.vanKalkeren@vrf.eu

Kontaktperson SINTEF

Stian Jørgensen stian.jorgensen@sintef.no

Festebrikker av plast med skrue