PS 1483  Brita PURITY C og PURITY C iQ vannfiltre


Innehaver

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Str. 1
65232 Taunusstein
Tyskland


Kontaktperson innehaver

Naveen Sekaran Rajasekaran NRajasekaran@brita.net

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Brita vannfiltre for drikkevann. Filterunitene renser vann ved hjelp av finmasket sil og aktivt kull. I tillegg virker de som avkalkere. Filterinnsatsene kan skiftes ut. Følgende PURITY C vannfiltre inngår: PURITY C25 Quell ST, PURITY C50 Quell ST, PURITY C150 Quell ST, PURITY C300 Quell ST, PURITY C500 Quell ST, PURITY C1100 Quell ST, PURITY C150 Finest, PURITY C300 Finest, PURITY C500 Finest, PURITY C1100 Finest, PURITY C50 Fresh, PURITY C1000 AC, PURITY C500 STEAM og PURITY C1100 STEAM. Følgende PURITY C iQ vannfiltre inngår: PURITY C150 iQ Quell ST, PURITY C300 iQ Quell ST, PURITY C500 iQ Quell ST, PURITY C1100 iQ Quell ST, PURITY C150 iQ Finest, PURITY C300 iQ Finest, PURITY C500 iQ Finest, PURITY C1100 iQ Finest og PURITY C50 iQ Fresh. Følgende filterhoder inngår: Filter head 0-70% G3/8”, Filter head 0% G3/8”, Filter head 30% G3/8”, Filter head 0-70% JG8, Filter head 0% JG8, Filter head 30% JG8, Filter head Steam G3/8” og PURITY C iQ filter head G3/8"

Sanitærprodukter - maskiner og apparater

Vannbehandlingsanlegg