ETA 10-0109  Hilti Firestop Foam CFS-F FX


Innehaver

Hilti Corporation
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Lichtenstein


Kontaktperson innehaver

Stefan Rump stefan.rump@hilti.com

Kontaktperson SINTEF

Tokomponent skum for brannisolering av gjennomføringer