TG 20079  Spikerplateforbindelser med brannmotstand


Innehaver

Norske Takstolprodusenters Forening
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo
Norge

www.takstol.com

Kontaktperson innehaver

Arnold Sagen Arnold.Sagen@cec.as

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

Knutepunkter med spikerplater med deklarert brannmotstand

Festemidler

Festemidler for trekonstruksjoner