TG 20156  Adapteo Kloss moduler


Innehaver

Adapteo Services AB
Box 3293
SE-103 Stockholm
Norge

www.adapteogroup.com/

Kontaktperson innehaver

Jan Isgård jan.isgard@adapteo.com

Kontaktperson SINTEF

Magnus Kron magnus.kron@sintef.no

Bygningsmoduler av tre