TG 2342 


Holder

Saint-Gobain Byggevarer as
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Norge
04455
www.weber-norge.no

Contact person holder

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Konstruksjon med flytende gulv på løs Leca

Structures facing ground

Floor slabs on ground