TG 20504  DAFA ProFoil™ Dampsperre og tilbehør


Innehaver

Dafa A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Danmark
+45 87 47 66 66
www.dafa.dk

Kontaktperson innehaver

Ksenija Ruby ks@dafa.dk

Kontaktperson SINTEF

Malin Hope Risvold malin.risvold@sintef.no

DAFA ProFoil Dampsperre er fremstilt av UV stabilisert og aldringsbestandig polyetylen (PE).