TG 2048  Alkorplan L 35177 PVC takbelegg


Innehaver

RENOLIT Nordic A/S
Naverland 31
DK-2600 Glostrup
Danmark
+45 4364 46 3
www.renolit.com

Kontaktperson innehaver

Kenneth Witte Kenneth.Witte@Renolit.com

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Takteknings- og vanntrykksfolie til flate og skrå tak og til terrasser