PS 3397  Hunton Nativo Wood fiber Insulation


Holder

Hunton Fiber AS
Postboks 633
2810 Gjøvik
Norge
61 13 47 00
www.hunton.no

Contact person holder

Thomas Løkken thomas.loekken@hunton.no

Contact person SINTEF

Holger Halstedt Holger.Halstedt@sintef.no

Varmeisoleringsprodukter for bygninger, Plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI).