PS 3467  FLEX CORE® plastomspunnet fleksible koplingsledninger


Holder

Neoperl GmbH
Klosterstrase 11
D-79379 Mülheim
Tyskland


Contact person holder

Karen Stiefvater Karen.stiefvater@neoperl.com

Contact person SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Fleksible slanger for montering av apparater, som klosetter og tappearmatut.