Derfor bør du velge byggevarer med dokumentasjon fra SINTEF

Produktdokumentasjon fra SINTEF sikrer at du som kjøper eller bruker av en byggevare får nødvendig informasjon om varens egenskaper. SINTEF utsteder produktdokumentasjon for alt fra enkeltprodukter som f.eks. vannkraner, bygningsplater og vinduer til sammensatte konstruksjoner som f.eks. prefabrikkerte byggmoduler med ferdig flislagte bad. 
 
SINTEF dokumenterer byggevarer gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning eller med  SINTEF Produktsertifikat. 

SINTEF Teknisk Godkjenning

Gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning har SINTEF som kompetent og uavhengig tredjepart vurdert produktet til å være egnet for bruk i norske byggverk.  Velger du produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning, er du som kjøper og bygger også sikker på at byggevaren tilfredsstiller norske myndigheters krav til nødvendig dokumentasjon.
 
SINTEF Teknisk Godkjenning for et produkt innebærer at: 
  • Produktet er vurdert  som egnet for bruk i norske byggeprosjekter, med de betingelser og anbefalinger som godkjenningen gir
  • Produktet tilfredsstiller de minstekrav og kvaliteter som SINTEF anbefaler
  • Produktet er vurdert som egnet for norsk klima og norsk byggeskikk
  • Produktet inneholder ikke farlige stoffer, vurdert fra europeiske lister over kjemiske stoffer og den norske prioritetslisten
  • Produktet bidrar ikke til helseskadelige emisjoner til inneluften
  • Produktet bidrar ikke til skadelig utlekking til vann og jord
  • Godkjenningen inneholder relevant miljødokumentasjon for både TEK og BREEAM-NOR.
 
 

SINTEF Produktsertifikat

Med SINTEF Produktsertifikat dokumenterer SINTEF at, byggevaren tilfredstiller et eller flere relevante tekniske krav gitt i en produktstandard eller i en annen teknisk spesifikasjon. Eventuelt angir et produktsertifikat en eller flere produktegenskaper som f.eks. brannklassifisering eller varmekonduktivitet.
SINTEF er utpekt av myndighetene som teknisk kontrollorgan for sertifisering av produkter i henhold til Byggevareforordningen, og utsteder også tredjeparts dokumentasjon som grunnlag for CE-merking.
 

Er ikke CE-merking god nok dokumentasjon?

For dem som bygger, er det viktig å være klar over at et CE-merke  i seg selv ikke er noe kvalitetsmerke. Det er kun en dokumentasjon på at byggevaren kan markedsføres og selges i EU- og EØS-området. For eksempel kan CE-merking for et vindu beskrive at vinduet ikke er testet for verken regntetthet eller lufttetthet, og at isolasjonsevnen er svært dårlig. Et slikt vindu vil ikke være egnet til bruk i en bolig i Norge selv om CE-merkingen oppfyller de krav som gjelder for CE-merking.