Presentasjoner fra SINTEFs kontakt- og informasjonsmøte 12. februar 2020

SINTEFs årlige møte ble holdt på Meet Ullevål tirsdag 12. februar, med i underkant av 100 deltakere fra byggebransjen.

Presentasjonene fra møtet finner du her:

17.02.2020