TG 20859  EGGER OSB 3 golv-, tak- og veggplater


Innehaver

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG


Kontaktperson innehaver

Jana Sprockhoff jana.sprockhoff@egger.com

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Bygningsplater