TG 2030  Sterling OSB/3 golv- og takplater


Innehaver

Norbord Ltd.
Morayhill, Dalcross
Inverness IV 27 JQ
Skottland
+44 1463792424
www.norbord.com

Kontaktperson innehaver

Lisa Munro Lisa.Munro@norbord.net

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Trebaserte plater av OSB til undergolv og taktro