TG 2124  Nordic Grunnmursystem


Innehaver

Nordic Isoelementer AS
Postboks 133
2832 Biri
Norge
61 13 04 50
www.grunnmur.com

Kontaktperson innehaver

Arild Stuldalen arild@vartdalplast.no

Kontaktperson SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Sandwichelementer til yttervegger mot terreng