TG 2124 


Holder

Nordic Isoelementer AS
Postboks 133
2832 Biri
Norge
61 13 04 50
www.grunnmur.com

Contact person holder

Arild Stuldalen arild@nordic-iso.no

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Sandwichelementer til yttervegger mot terreng