TG 2124  Nordic Grunnmursystem


Innehaver

Nordic Isoelementer AS
Postboks 133
2832 Biri
Norge
61 13 04 50
vartdalplast.no/no/kategori/bygg

Kontaktperson innehaver

Arild Stuldalen arild@vartdalplast.no

Kontaktperson SINTEF

Stian Jørgensen stian.jorgensen@sintef.no

Sandwichelementer til yttervegger mot terreng