1071-CPR-3008  Thermomur 350 Super


Innehaver

Jackon AS
Postboks 1410
1602 Fredrikstad
Norge
69 36 33 00
www.jackon.no

Kontaktperson innehaver

Eivind Olsen eivind.olsen@jackon.no

Kontaktperson SINTEF

Stian Jørgensen stian.jorgensen@sintef.no

Komplett byggesystem for grunnmur og vegger.