PS 3927  ACO Oljeutskillere i polyetylen


Innehaver

ACO Nordic AS
Billingstadsletta 30
1396 Billingstad
Norge

www.aco-nordic.no

Kontaktperson innehaver

Hjermund Martinussen hjermund.martinussen@aco-nordic.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

ACO Oljeutskillere i polyetylen (PE-LD). Coalisator-P er beregnet for nedgraving, men kan også monteres frittstående. Oleopator-P er beregnet for nedgraving. Følgende modeller og nominelle størrelser: Coalisator-P (NS 1.5 og 3) og Oleopator-P (NS 3, 6 og 10)