PS 1539  Lyngen samletanker i GUP


Innehaver

Lyngen Tank AS
Eidebakken industrivei 5
9060 Lyngseidet
Norge
77 71 05 06
www.lyngentank.no

Kontaktperson innehaver

Martin Strøm martin@lyngentank.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Oppsamlingstanker i glassfiberarmert umettet polyester (GUP) for vann og avløpsvann uten utløp. Tankene finnes i følgende størrelser: 1 m3, 2 m3, 3 m3, 4 m3, 5 m3, 6 m3, 9 m3, 12 m3, 15 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3 og 40 m3