TG 2142  Kerto® LVL


Innehaver

Metsäliitto Cooperative, Metsä Wood
P.O. Box 24
FI-08101 Lohja
Finland

www.metsawood.com

Kontaktperson innehaver

Mari Kärkkäinen mari.karkkainen@metsagroup.com

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Trebaserte bjelker av parallellfiner til konstruksjonsformål