TG 20042  Waterguard lekkasjestoppere


Innehaver

WaterGuard AS
Nedre Storgt. 46
3015 Drammen
Norge

www.waterguard.no

Kontaktperson innehaver

Haakon Munkejord haakon@waterguard.no

Kontaktperson SINTEF

Geir Lippe Stavnes GeirLippe.Stavnes@sintef.no

Installasjoner for å stoppe en uønsket vannutstrømning gjennom å registrere lekkasjen og automatisk stenge vanntilførselen. Lekkasjestopperne består i hovedsak av en fuktføler, styreenhet og magnetventil.