TG 20420  WaterStop Lekkasjestopper


Innehaver

Waterstop AS
Heistadtangen
3941 Porsgrunn
Norge

www.waterstop.no

Kontaktperson innehaver

Stein Hansen stein@waterstop.no

Kontaktperson SINTEF

Geir Lippe Stavnes GeirLippe.Stavnes@sintef.no

WaterStop lekkasjestopper monteres i eller omkring vannførende installasjoner for å stoppe en uønsket vannutstrømning gjennom å registrere lekkasjen og automatisk stenge vanntilførselen. Lekkasjestopperen består i hovedsak av en fuktføler, styreenhet og motorventil, se fig. 1. En enkel versjon leveres også for lokal montering, se fig. 2. WaterStop lekkasjestopper hindrer ikke vannskader i å oppstå, men den kan effektivt redusere vannutstrømningen og følgeskadene av lekkasjer.