TG 20086  Isola Radonmembran SBS / Isola Radonmembran SBS-SK


Innehaver

Isola as
Prestemoen 9
3945 Porsgrunn
Norge
35 57 57 00
www.isola.no

Kontaktperson innehaver

Morten Schelver m.schelver@isola.no

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Radonsperre beregnet for bruk i bruksgruppe A, B og C