TG 20086  Isola Radonmembran SBS / Isola Radonmembran SBS-SK


Innehaver

Isola as
Prestemoen 9
3945 Porsgrunn
Norge
35 57 57 00
www.isola.no

Kontaktperson innehaver

Morten Schelver m.schelver@isola.no

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Radonsperre beregnet for bruk i bruksgruppe A, B og C

Sperresjikt og membraner

Radonsperrer

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 20026 BACA RAD(ON) Baca Plastindustri AS 01.01.2023
TG 20614 BACA RAD(ON) SEVEN Baca Plastindustri AS 01.02.2024
TG 2266 Icopal Base Radonsperre BMI Norge AS 01.06.2023
TG 2397 RMB 400 Radonsperre BMI Norge AS 01.04.2025
TG 20265 Icopal RMA 1200 BMI Norge AS 01.02.2023
TG 20680 BMI RUS 300 Radonsperre BMI Norge AS 01.09.2024
TG 20438 Canes Radonsperre Canes AS 01.02.2023
TG 20569 DAFA Radonsperre og tilbehør Dafa A/S 01.04.2023
TG 20552 Glava® Radonsperre Glava® AS 01.10.2024
TG 2387 Isola Radonsperre 400 Isola as 01.02.2023
TG 20086 Isola Radonmembran SBS / Isola Radonmembran SBS-SK Isola as 01.02.2023
TG 20553 Jackon Radon Barrier B Jackon AS 01.02.2023
TG 20685 Jackon Radon Barrier A Jackon AS 01.09.2023
TG 20432 Katepal Radonmembran, K-MS 170 4000 / YEP 4000 Katepal Oy 01.07.2024
TG 20390 Mataki DuoTech Base Radonmembran Nordic Waterproofing AS 01.02.2024
TG 20403 Mataki RMS 3500 Radonmembran Nordic Waterproofing AS 01.02.2024
TG 20461 Haloproof RMS 400 Nordic Waterproofing AS 01.02.2023
TG 20627 Haloproof RMS 1000 Nordic Waterproofing AS 01.09.2023
TG 20221 OLDROYD® Radontett RMA Oldroyd as 01.02.2023
TG 20506 OLDROYD® Radontett TEK17 B Oldroyd as 01.02.2023
TG 20689 OLDROYD® MultiSafe 1000 PP Oldroyd as 01.02.2025
TG 20719 Ultipro Radonsperre Optimera AS 01.02.2024
TG 20237 Sarnafil TG RadonProof-12 Sika Norge AS 01.02.2023
TG 20370 RAD-X Sustinera AS 01.10.2024
TG 20228 Visqueen RadonBLOK Visqueen Building Products 01.02.2023