PS 1930  TAQ FLX metallomspunnet fleksible tilførselsslanger


Innehaver

Tucai S.A.
Llobateras, 10-12 Poligono Industrial Santiga
E-08210 Barbera del Vallès, Barcelona
Spania
+34 93 718 9562
www.tucai.com

Kontaktperson innehaver

Ernest Rifà ernest.rifa@tucai.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

TAQ FLX metallomspunnet fleksible tilførselsslanger. Slangene har fabrikkmonterte anslutninskoplinger av messing med utvendige gjenger (M8x1, M10x1, M12x1, ⅜" og ½"), omløpsmutter (⅜", ½" og ¾"), rørende (10, 15 og 22 mm) og klemringskopling (10, 12 og 15 mm). Følgende dimensjoner inngår: DN 6, DN 8, DN 10 og DN 13