TG 20406 


Holder

Weber Saint-Gobain Byggevarer as
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Norge
04455
www.weber-norge.no

Contact person holder

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Contact person SINTEF

Noralf Bakken Noralf.Bakken@sintef.no

Luftet pusskledning