PS 3842  STENI Colour, STENI Vision og STENI Nature


Innehaver

Steni AS
Lågendalsveien 2633
3277 Steinsholt
Norge
33 15 56 00
www.steni.no

Kontaktperson innehaver

Jan Marius Kruse jmk@steni.no

Kontaktperson SINTEF

Magnus Kron magnus.kron@sintef.no

Steni bygningsplater er steinkompositt plater bestående av kjerne av knust kalkstein, som på begge sider er dekket av et lag glassfiberarmert polyester tilsatt brannhemmende aluminiumshydrat som fyllstoff. Følgende plater inngår: Steni Colour, Steni Vision og Steni Nature.