TG 20493  Isola Tape- og Klebesystem


Innehaver

Isola as
Prestemoen 9
3945 Porsgrunn
Norge
35 57 57 00
www.isola.no

Kontaktperson innehaver

Åsmund Strandgård aa.strandgaard@isola.no

Kontaktperson SINTEF

Jan Ove Busklein Jan.O.Busklein@sintef.no

Isola Tape- og Klebesystem består av tapene Isola Tyvek Vindsperre Tape S, Isola Vindsperre Tape FLEX, Isola Dampsperre Tape PE og Isola Dampsperre Tape FLEX.