TG 20603  DAFA UV tape og DAFA Hi-tack® tape, Lime


Innehaver

Dafa A/S
Holmstrupgårdvej 12
DK-8220 Brabrand
Danmark
+45 87 47 66 66
www.dafa.dk

Kontaktperson innehaver

Ksenija Ruby ks@dafa.dk

Kontaktperson SINTEF

Jan Ove Busklein Jan.O.Busklein@sintef.no

Akryltape, en for bruk på vindsperre og en for bruk på dampsperre