TG 20589  Mataki Halotex Svillemembran Universal


Innehaver

Nordic Waterproofing AS
Postboks 1034
1803 Askim
Norge
68 83 34 40
www.mataki.no

Kontaktperson innehaver

Roger Mikalsen roger.mikalsen@nordicwaterproofing.com

Kontaktperson SINTEF

Jan Ove Busklein Jan.O.Busklein@sintef.no

Membran mellom grunnmur og trevegg med tettefelt mot vindsperre og radonsperre