TG 20722 


Holder

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Contact person holder

Ronny Bothner ronny.bothner@mapei.no

Contact person SINTEF

Noralf Bakken Noralf.Bakken@sintef.no

Mapetherm Nordic C fasadesystem er et utlektet, luftet fasadesystem for pussede fasader.