TG 20116  Therma™ isolasjonsplater av PIR


Innehaver

Kingspan Insulation AS
Nye Vakås Vei 80
1395 Hvalstad
Norge
22 41 99 00
www.kingspaninsulation.no

Kontaktperson innehaver

Andreas Gjermundrød Andreas.Gjermundrod@kingspan.com

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no