TG 2295  Sundolitt Ringmurselement


Innehaver

Sunde AS
Postboks 8115 Spjelkavik
6022 Ålesund
Norge
70 17 70 00
www.sundolitt.com

Kontaktperson innehaver

Frank Wilhelmsen Frank.Wilhelmsen@sundolitt.com

Kontaktperson SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Elementer av ekspandert polystyren for støping av ringmur til golv på grunnen