TG 2295  Sundolitt Ringmurselement


Holder

Brødr. Sunde as
Postboks 8115 Spjelkavik
6022 Ålesund
Norge
70 17 70 00
www.sundolitt.com

Contact person holder

Frank Wilhelmsen Frank.Wilhelmsen@sundolitt.com

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Elementer av ekspandert polystyren for støping av ringmur til golv på grunnen

Insulation products

Plastic foam products