1071-CPR-1875  Glava teknisk isolasjon klasse A2


Innehaver

Glava AS
Postboks 2006
1801 Askim
Norge
69 81 84 00
www.glava.no

Kontaktperson innehaver

John Arne Bakke john.a.bakke@glava.no

Kontaktperson SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger og tekniske installasjoner iht. NS-EN 14303, brannklasse A2