TG 20643  PAROC TURF™ torvtaksplate


Innehaver

Paroc AB
Bruksgatan 2
SE 541 86 Skövde
Sverige

www.paroc.se

Kontaktperson innehaver

Mikael Olofsson Mikael.Olofsson@owenscorning.com

Kontaktperson SINTEF

Stian Jørgensen stian.jorgensen@sintef.no

PAROC TURF™ er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak