TG 20643  PAROC TURF™ torvtaksplate


Holder

Paroc AB
Bruksgatan 2
SE 541 86 Skövde
Sverige

www.paroc.se

Contact person holder

Mikael Olofsson Mikael.Olofsson@owenscorning.com

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

PAROC TURF™ er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak