TG 20620  PAROC ZEROfix


Innehaver

Paroc AB
Bruksgatan 2
SE 541 86 Skövde
Sverige

www.paroc.se

Kontaktperson innehaver

Mikael Olofsson Mikael.Olofsson@owenscorning.com

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

PAROC ZEROfix er et system for utvendig varmeisolering av yttervegger.