TG 20680  BMI RUS 300 Radonsperre


Innehaver

BMI Norge AS
Per Krohgs Vei 1
1065 Oslo
Norge
67 97 90 00
www.bmigroup.com

Kontaktperson innehaver

Snorre Semmingsen snorre.semmingsen@bmigroup.com

Kontaktperson SINTEF

Malin Hope Risvold malin.risvold@sintef.no

BMI RUS 300 Radonsperre er et rullprodukt som er en blanding av LDPE og HDPE.