TG 20730  Smartpanel Wetwall


Holder

Smartpanel AS
Habornveien 50
1630 Gamle Fredrikstad
Norge

www.smartpanel.no

Contact person holder

Marius Heidenberg marius.heidenberg@byggma.no

Contact person SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Smartpanel Wetwall er et vanntett kledningssystem, basert på kjernemateriale av trefiberplater og høytrykkslaminat med tykkelse 0,8 mm på framsiden. På baksiden er det et sperrelaminat.