1071-CPR-7015  Fibo Bathroom Wall Panels


Innehaver

Fibo AS
Industriveien 2
4580 Lyngdal
Norge
38 34 33 00
www.fibo.no

Kontaktperson innehaver

Steinar Lauvdal Sla@fibosystem.com

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Fibo baderomspanel, bedkrevet i ETA-17/0124. Produktet har TG 2289