TG 2300  Siniat GKB Scan 12,5 og GKF Scan 15 gipsplater


Innehaver

ETEX BP B.V.
Oosterhorn 32-34
NL-9936 HD Farmsum
Nederland

www.siniat.nu/nb-no

Kontaktperson innehaver

Tom Slåttvik tom.slattvik@etexgroup.com

Kontaktperson SINTEF

Jan Ove Busklein Jan.O.Busklein@sintef.no

15 mm brannforsterket gipsplate