TG 20731  BMI Thermazone® PIR isolasjonsplater for kompakte tak


Innehaver

BMI Norge AS
Per Krohgs Vei 1
1065 Oslo
Norge
67 97 90 00
www.bmigroup.com

Kontaktperson innehaver

Snorre Semmingsen snorre.semmingsen@bmigroup.com

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

BMI Thermazone® PIR (Thermazone PIR) er isolasjonsplater av stiv polyisocyanurat (PIR) med 90 % lukkede celler