TG 20886  Votec minirenseanlegg


Innehaver

Klaro Renseanlegg Norge AS
Porsveien 12
4994 Akland
Norge
37 15 68 00
www.klaro.no

Kontaktperson innehaver

Øystein Vereide oystein@klaro.no

Kontaktperson SINTEF

Willy Thelin willy.thelin@sintef.no

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
TG 20118 August AT minirenseanlegg med kjemisk felling August Norge AS 01.01.2025
TG 20425 Green Rock IISI S6 PRO Avalon Nordic Oy 01.11.2025
TG 20700 Biocleaner Renseanlegg Biocleaner Rens AS 01.04.2025
TG 20108 Biovac Standard minirenseanlegg og Biovac Dynamic minirenseanlegg Biovac Environmental Technology AS 01.02.2028
TG 20583 Biovac FD minirenseanlegg med mottakstank og slamtørke Biovac Environmental Technology AS 01.01.2025
TG 20324 Ipec minirenseanlegg Ipec Miljø as 01.01.2025
TG 20106 Klargester BioDisc minirenseanlegg Kingspan Water & Energy AS 01.01.2025
TG 20111 Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler Kingspan Water & Energy AS 01.10.2026
TG 20402 Biosafe minirenseanlegg Kingspan Water & Energy AS 01.03.2027
TG 20150 Klaro minirenseanlegg Klaro Renseanlegg Norge AS 01.01.2025
TG 20886 Votec minirenseanlegg Klaro Renseanlegg Norge AS 01.01.2025
TG 20582 Topas Plus minirenseanlegg Norsk Miljøservice AS 01.01.2025
TG 20439 IN-DRÄN Minirenseanlegg Biobädd 5 CE Northern Environmental and Water Solutions 01.12.2025
TG 20513 Odin Batchpur minirenseanlegg Odin Miljø AS 01.09.2024
TG 20728 Odin Aero Minirenseanlegg Odin Miljø AS 01.07.2025
TG 20679 Solido SMART +P minirenseanlegg Premier Tech Water and Environment GmbH 01.10.2024
TG 20144 Wehoputs minirenseanleg Uponor Infra AB 01.01.2025
TG 20379 Clean minirenseanlegg Uponor Infra AB 01.01.2025
TG 20247 Wallax minirenseanlegg med sirkulasjonsfilter Wallax as 01.11.2025
TG 20426 Wallax minirenseanlegg Wallax as 01.11.2025