TG 20577 


Holder

Kingspan Miljø AS
Skiveien 42
1410 Kolbotn
Norge
22 02 19 20
www.kingspanmiljo.no

Contact person holder

Helge Rindal helge.rindal@kingspan.com

Contact person SINTEF

Willy Thelin willy.thelin@sintef.no

Godkjenningen omfatter BioFicient minirenseanlegg for rensing av avløpsvann, som vist i figur 1. Anlegget består av en enkelt tank med integrert styring og prosessinnmat.

Sanitary products - Sewer systems