TG 20108 


Holder

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Contact person holder

Christine Fischer Tiller christine.tiller@biovac.no

Contact person SINTEF

Willy Thelin willy.thelin@sintef.no

Minirenseanlegg for rensing av avløpsvann. Anlegget består av en enkelt tank med integrert styring og prosessinnmat.

Sanitary products - Sewer systems