TG 20006  Litex Membranplate


Holder

Litex AS
Postboks 1073
3204 Sandefjord
Norge
33 48 99 70
www.litex.no

Contact person holder

David Gusland david.gusland@litex.no

Contact person SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Plater av polystyren med armert epoxybelegg til underlag for fliskledning