TG 20211  BAC Safety ITM Toalettmodul


Innehaver

Duri Fagprofil AS
Brobekkveien 80
0582 Oslo
Norge

www.duri.no

Kontaktperson innehaver

Sindre Dehli Evensen sindre@duri.no

Kontaktperson SINTEF

Geir Asle Håpnes GeirAsle.Hapnes@sintef.no

Vanntett, prefabrikert modul for innbygningssisterner