TG 2156  Thermomur


Holder

Jackon AS
Postboks 1410
1602 Fredrikstad
Norge
69 36 33 00
www.jackon.no

Contact person holder

Eivind Olsen eivind.olsen@jackon.no

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Elementer av ekspandert polystyren til støping av grunnmur