PS 0011  STENI Colour, STENI Vision, STENI Nature og STENI Imago


Innehaver

Steni AS
Lågendalsveien 2633
3277 Steinsholt
Norge
33 15 56 00
www.steni.no

Kontaktperson innehaver

Jan Marius Kruse jmk@steni.no

Kontaktperson SINTEF

Magnus Kron magnus.kron@sintef.no