TG 20663  wedi Vapor 85 N


Innehaver

wedi GmbH
Hollefeldstr. 52-54
D-48282 Emsdetten
Tyskland

www.wedi.de

Kontaktperson innehaver

Gregor Zienterra Gregor.Zienterra@wedi.de

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

wedi Vapor 85 N er en damptett våtromsplate som består av wedi Subliner Dry (foliemembran) påført på wedi building board (TG 2441).