TG 20280  Unipex og TECElogo nordic rør-i-rør systemer


Innehaver

TECE Norge AS
Snipetjernsveien 4
1405 Langhus
Norge
03654
www.tece.no

Kontaktperson innehaver

Torstein Melbye torstein.melbye@tece.no

Kontaktperson SINTEF

Dag Fredrik Nedberg fredrik.nedberg@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann