TG 20359  Høiax rør-i-rør-system


Innehaver

Høiax AS
Trippeveien 5
1618 Fredrikstad
Norge


Kontaktperson innehaver

Finn Olaussen Finn.Olaussen@hoiax.no

Kontaktperson SINTEF

Dag Fredrik Nedberg fredrik.nedberg@sintef.no

Rør-i-rør system for distribusjon av kaldt og varmt tappevann